Termeni si conditii

Site-ul www.atlanta-group.com este deținut de Atlanta Enterprise Group. Prezentul document stabilește termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului www.atlanta-group.com denumit în continuare proprietarul site-ului și marca site-ului este generic în continuare Atlanta Enterprise Group.

 

Utilizarea acestui site www.atlanta-group.com se află sub autoritatea acestor reguli, termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului, autentificarea și accesul la servicii presupune acceptarea acestor Termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea lor.

 

Acces
Scopul acestui site este permis pentru recuperarea informațiilor. Orice utilizare în alte scopuri decât este interzisă. Pentru a avea acces la site și la serviciile și informațiile furnizate prin intermediul acestuia, trebuie să obțineți acces la World Wide Web, fie direct, fie prin intermediul altor dispozitive care pot accesa serviciile Internet, să plătiți orice taxă asociată cu acest acces. În plus, trebuie să furnizați toate echipamentele necesare pentru a efectua o astfel de conexiune la World Wide Web, inclusiv un computer și un modem sau alt dispozitiv de acces. Atlanta Enterprise Group nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau pentru comunicarea dvs. Termenul "utilizator" al site-ului este orice persoană sau entitate care va accesa acest site.

 

Dreptul de autor, marca comercială și proprietatea intelectuală
Atlanta Enterprise Group oferă acces gratuit la site-ul www.atlanta-group.com și vă autorizează vizualizarea, imprimarea și trimiterea de informații pe site numai pentru scopuri personale, necomerciale. Dreptul de autor pentru informațiile publicate pe acest site este deținut de Atlanta Enterprise Group sau de partenerii săi. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus sau modificat fără un acord explicit în prealabil, în scris, cu Atlanta Enterprise Group sau cu partenerii săi.

 

Conținutul acestui site, texte, grafice, fotografii, software, logo-uri și alte materiale de pe site sunt protejate prin dreptul de autor și sunt proprietatea Atlanta Enterprise Group sau a clienților. Este interzisă crearea de legături către acest site din alte site-uri sau invers, fără consimțământul scris prealabil. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără consimțământul scris explicit al Atlanta Enterprise Group, Atlanta Enterprise Group nu își asumă nicio responsabilitate pentru site-urile neafiliate la care poate fi legat de materialele postate pe acest site de către oricine altcineva decât autorizat Atlanta Enterprise Group și își rezervă dreptul de a să solicite penalități în vigoare orice acțiune de acest tip, care are acordul său prealabil.

 

Grupul Atlanta Enterprise sau terțe părți autorizate pot furniza prin intermediul site-ului web link-uri către alte pagini sau resurse ale World Wide Web. Atlanta Enterprise Group nu garantează că nu este și nu poate fi tras la răspundere în niciun fel pentru disponibilitatea lor pentru forma, conținutul, publicitatea, produsele sau alte materiale disponibile pe acele site-uri. Atlanta Enterprise Group nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru plata daunelor, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de informațiile, conținutul, bunurile sau serviciile furnizate de site-ul respectiv URL-uri.

 

Reproducerea, copierea, reproducerea, vânzarea, vânzarea sau exploatarea unei părți a serviciilor, accesarea sau utilizarea serviciilor sau a informațiilor furnizate de Atlanta Enterprise Group prin intermediul site-ului într-un mod care încalcă drepturile de autor și proprietatea intelectuală din România sau răspunderea penală pentru astfel de acțiuni.

 

Atlanta Enterprise Group își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace să contacteze și să utilizeze acest site și să solicite penalități persoanelor implicate în cazul în care există dovezi că scopul este distrugerea sau modificarea site-ului, a conținutului sau a măsurilor sale de securitate sau încercarea de a ataca sau discredita Atlanta Enterprise Group sau partenerii, produsele, serviciile și angajații săi. Orice litigiu posibil cu acest site este instanțele competente din România.

 

Reguli de utilizare
Nepermis:

copierea, reproducerea, distribuția, stocarea sau conservarea, prin orice mijloace, inclusiv materiale electronice, magnetice sau computerizate și informații de pe acest site;
încercați să interveniți în orice fel în conținutul acestui site, să ștergeți sau să modificați prin orice mijloace materialele și informațiile sau să încercați să acționați în acest sens;
încercați să scanați, să sondați sau să testați vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua rețelei Atlanta Enterprise Group sau să accesați orice servicii de server sau de rețea care nu sunt publice publice Atlanta Enterprise Group fără autorizație;
încercarea de a interfera cu serverele de găzduire sau cu rețeaua Atlanta Enterprise Group prin orice mijloace, inclusiv atacul lor prin "inundații" sau "DOS";
folosind orice adresă de e-mail publicată pe site pentru distribuirea lor sau liste de trimiteri pentru trimiterea de e-mail-uri comerciale ("spamming") sau în orice alt scop decât trimiterea de e-mailuri personale justificate fără consimțământul scris al proprietarilor acestor adrese.
Încălcarea oricăreia dintre aceste reguli va conduce la răspundere civilă sau penală. Atlanta Enterprise Group va investiga faptele care implică astfel de încălcări, cooperând cu

Certification

Certificate De Inregistrate Seria B nr. 2846526